disclaimer & privacy policy

Beste bezoeker, de webmasters van www.bedruk.be besteden veel zorg aan de creatie van deze website. De gegevens op deze site zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis, maar wij garanderen echter niet de correctheid van de informatie. (o.a. prijzen kunnen niet meer representatief zijn)

De gebruiker dient er zich eveneens van bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat men daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Daarom kunnen de webmasters niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de webmasters van www.bedruk.be verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen die onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling van deze site.

Contact opnemen met de webmasters van www.bedruk.be? Vul dan het formulier in op onze contactpagina.

privacy policy

www.bedruk.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.bedruk.be maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. www.bedruk.be heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. www.bedruk.be privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

www.bedruk.be verzamelt geen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. www.bedruk.be noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en ip-adres van elke zoekopdracht. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou www.bedruk.be bijvoorbeeld uw ip-adres of de versie van uw browser kunnen gebruiken om de beste wijze te bepalen om zoekresultaten of advertenties te tonen.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, noch uw adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, zie hier.

  • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven.
  • Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

U moet onthouden dat onze mening niet belangrijker of juister is dan de uwe. Alle data en informatie die op www.bedruk.be terug te vinden is, dient enkel voor louter informationele doeleinden. Wij staan dan ook niet in voor mogelijke fouten, accuraatheid, degelijkheid, validiteit en volledigheid van de aangeboden informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer of met andere zaken, gelieve dan deze site te verlaten.